Identifiera organismer Välj kategori

Svampsjukdomar och virusLäs mer

Insekter och spindeldjurLäs mer

DäggdjurLäs mer

FåglarLäs mer

Sniglar och snäckorLäs mer

Jord- och mull-levande faunaLäs mer

ÖvrigtLäs mer

JordgubbsappenEtt nytt verktyg för artbestämning och rapportering av arter som finns i jordgubbsplanteringar i våra svenska trädgårdar.

Vem kan bidra? Alla som odlar jordgubbar hemma, oavsett om det är i kruka, odlingsbädd, eller på friland.

 

Hur funkar det? Använd Jordgubbsappen för att ta reda på vilka organismer som lever på eller nyttjar dina plantor och bär och för att rapportera sedan till oss vad du har hittat. Kom gärna till webbappen en gång i månaden eller oftare. Alla observationer bidrar till forskningen om en riktig bra jordgubbsodling i svenska trädgårdar – tillsammans kan vi lära oss mer!

 

Vad gör vi med dina observationer? Forskare på SLU kommer att analysera och bearbeta informationen om vilka organismer som upptäcks i jordgubbsodlingar i olika delar av Sverige. Observationerna och rapporterna kommer att hjälpa oss att utveckla vägledning och växtskyddsråd för jordgubbsodling i svenska trädgårdar. Detta är en pilotstudie, dvs. vi kommer också att lära oss hur appen behöver anpassas för att fånga så många observationer som möjligt. Vi skickar gärna en sammanställning av resultaten till dig efter sommaren – kontakta oss nedan eller håll utkik på denna sida.

 

Varför just nu? FN har utsett 2020 till det Internationella växtskyddsåret (IYPH). Vi vill med detta medborgarforskningsprojekt lyfta fram betydelsen av växtskydd och växthälsa. På SLU pågår mycket forskning och andra aktiviteter som kopplar till växtskydd och internationella växtskyddsåret – du kan läsa mer på: www.slu.se/iyph2020.

 

Det är vi som har utvecklat Jordgubbsappen: Paul Becher, Katja Fedrowitz, Karl Lundén, Johan Stenberg och René van der Wal, med stöd av många kollegor och SLU:s Plattform växtskydd. Teknik och underhåll Ahmad Hajji Mlle.

Observationskarta

Kontakta oss

René van der Wal

 Professor i medborgarforskning

Institutionen för ekologi
Sveriges landbruksuniversitet

Adress
Dept. of Ecology, Ulls väg 16,
75651 Uppsala, Sweden

rene.van.der.wal@slu.se
0046 (0) 18672357